Sosyal Medya

Anasayfa İş Hukuku

İş Hukuku

İş Hukuku, 4857 Sayılı İş Kanuna bağlı çalışan işçi-işveren arasında taraflardan birinin veya her ikisinin hak, ceza, ücret, çalışma, izin ve bunlara bağlı iş sözleşmesi hükümleri esasına göre belirlenmektedir.

İş Davaları Tüm İşçileri Kapsıyor mu?

​​​​​​İş davalarının kapsamı hakkında işçi-işveren konumunda olup bu kanuna tabii olmayanların iş davaları kapsamında değerlendirilmesi hukuki uygulamalarda mümkün değildir. Bu durumda olanlar;

-50 den az çalışanı bulunan tarım ve orman işlerini yapan işçiler

-Ev hizmetleri ve bu hizmetlerde çalışan işçiler

-Deniz ve hava taşıt işleri ve bu işlerde çalışan işçiler

-Çırak olarak istihdam sağlayan işler ve işçiler

-Sporcular

-Esnaf ve Sanatkârlar Kanununun 2’nci maddesinin tarifine uygun üç kişinin çalıştığı işlerde ve burada çalışan işçilerin

İş davalarına taraf olmayacağı 4857 sayılı İş Kanunu’nda açıkça belirtilmiştir.

 

Basin İş Hukuku Uyuşmazlıkları Ve Basın İş Hukuku

Basın İş Hukuku, özel kanunu olan ve bu kanun temelinde düzenlenmiş bir alandır. Basın İş Kanunu olarak da kısaltılan, 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun, ülkemizde yayınlanan gazete ve süreli yayınlarla, haber ve fotoğraf ajanslarında her türlü fikir ve sanat işlerinde çalışanları kapsamaktadır. Kanun 1952 tarihli olduğundan belirtilmemekle birlikte, bu alana Radyo ve Televizyon çalışanları da girmektedir.

Bu alanda, tazminatın belirlenmesinde meslekte geçen süre çok önemlidir.

Şöyle ki, Basın İş Kanunu’na tabi olarak çalışanların kıdem tazminatı almaya hak kazanmalarının ilk şartı meslekte asgari beş yıl çalışmış olmaktır. Meslekte beş yıldan az çalışan basın mensupları kıdem tazminatına hak kazanamamaktadır. Buna karşın, beş yıllık süre dahilinde farklı kurum ve kuruluşlarda çalışılmış olması hakkın doğmasını etkilemeyecektir. Burada önemli olan husus, basın mesleğine başlandığı yıldır. Buna karşın, kıdem tazminatı son çalışılan kurum ve kuruluştan isteneceğinden, bu işe giriş tarihi dikkate alınacaktır.

İş Mahkemelerinde En Çok Açılan Davalar Hangileridir?

Ülkemizde işçi-işveren anlaşmazlığından açılan birçok iş davası olmasına karşın, iş mahkemelerinde diğerlerine göre daha çok açılan iş davaları bulunmaktadır. Bunlar

İşe İade Davası: Bu davalarda konu genel olarak işverenin geçerli veya haklı bir neden olmaksızın  işçinin işine son vermesi durumunda işçi tarafından belirtilen yasal süre içerisinde işyerinin bulunduğu yerdeki İş Mahkemesi’nde açılabilir.

Hizmet Tespiti Davaları: Bu davalarda taraflar işçi, işveren ve sosyal güvenlik kurumudur. İşçinin sigorta primlerinden kaynaklı durumlardan dolayı açılan iş davası türüdür.

İşçinin İşten Doğan Alacak ve Tazminat Davaları: Bu dava türünde işçinin ücretle ilgili alacağı, fazla alacağı, izin ücreti alacağı, tatil ücreti alacağıyla kıdem, ihbar tazminatlarını talebi söz konusudur.

Mahkemeye Açılan Her İş Davası Kazanılır mı?

İş davalarının tamamına yakını işçi alacaklarından kaynaklıdır. Açacağınız iş davasının istediğiniz şekilde sonuçlanması alanında uzman avukattan destek almanıza bağlıdır. İş nedeniyle oluşan her türlü hak kaybı ve alacak için hukuk büromuzdan destek almanız bu konuda doğru bir karar olacaktır.