İş Hukuku

İş davaları, 2003 yılında çıkarılan ve ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda revize edilen 4857 Sayılı İş Kanuna bağlı çalışan işçi-işveren arasında taraflardan birinin veya her ikisinin hak, ceza, ücret, çalışma, izin ve bunlara bağlı iş sözleşmesi hükümlerine uymaması nedeniyle açılan dava türüdür.

İş Davaları Tüm İşçileri Kapsıyor mu?

​​​​​​İş davalarının kapsamı hakkında işçi-işveren konumunda olup bu kanuna tabii olmayanların iş davaları kapsamında değerlendirilmesi hukuki uygulamalarda mümkün değildir. Bu durumda olanlar;

-50 den az çalışanı bulunan işyerleri ve bu işlerde çalışa işçiler

-Ev hizmetleri ve bu hizmetlerde çalışan işçiler

-Deniz ve hava taşıt işleri ve bu işlerde çalışan işçiler

-Çırak olarak istihdam sağlayan işler ve işçiler

 

-Esnaf ve Sanatkârlar Kanununun 2’nci maddesinin tarifine uygun üç kişinin çalıştığı işlerde ve burada çalışan işçilerin

İş davalarına taraf olmayacağı 4857 sayılı iş kanununda açıkça belirtilmiştir.

İş Mahkemelerinde En Çok Açılan Davalar Hangileridir?

Ülkemizde işçi-işveren anlaşmazlığından açılan birçok iş davası olmasına karşın, iş mahkemelerinde diğerlerine göre daha çok açılan iş davaları bulunmaktadır. Bunlar

İşe İade Davası: Bu davalarda konu genel olarak işverenin iş sözleşmesi hükümlerini eksik uygulaması ve geçerli bir neden olmadan işçinin işine son vermesi durumunda işçi tarafından belirtilen yasal süre içerisinde işyerinin bulunduğu yerdeki Asliye Hukuk, Sulh Hukuk ve İşyeri Mahkemesine açılabilir.

Hizmet Tespiti Davaları: Bu davalarda taraflar işçi, işveren ve sosyal güvenlik kurumudur. İşçinin sigorta primlerinden kaynaklı durumlardan dolayı açılan iş davası türüdür.

İşçinin İşten Doğan Alacak ve Tazminat Davaları: Bu dava türünde işçinin ücretle ilgili alacağı, fazla alacağı, izin ücreti alacağı, tatil ücreti alacağıyla kıdem, ihbar tazminatlarını talebi söz konusudur.

Mahkemeye Açılan Her İş Davası Kazanılır mı?

İş davalarının tamamına yakını işçi alacaklarından kaynaklıdır. Açacağını iş davasının istediniz şekilde sonuçlanması iyi bir avukattan destek almanıza bağlıdır. İş nedeniyle oluşan her türlü hak kaybı ve alacak için hukuk büromuzdan destek almanız bu konuda doğru bir karar olacaktır.