loading

Av. İbrahim Halil Tüysüz Şanlıurfa Barosu

Avukat İbrahim Halil Tüysüz

1992 yılında Hilvan’da doğmuştur. Mantarlı İlkokulu’nda başladığı öğretim hayatına Şanlıurfa Merkez İlköğretim Okulu’nda devam etmiş, lise öğrenimini 2005-2009 yılları arasında ÇEAŞ Şanlıurfa Anadolu Lisesi’nde tamamlamıştır. Lisans eğitimini 2009-2013 yıllarında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde aldıktan sonra 2013 yılında Şanlıurfa ilinde avukatlık stajına başlayan Av. İbrahim Halil TÜYSÜZ 2014 yılından bu yana fiilen avukatlık mesleğini icra etmektedir. Halihazırda Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimi almaktadır.

Katıldığı sertifikalı eğitimler:

 • 24-25 Nisan 2012 tarihli Enerji Hukuku Sertifika Programı,
 • 27-28 Kasım 2012 tarihli Bilişim Hukuku Sempozyumu,
 • 6-7 Aralık 2013 tarihli Uzlaşma Semineri,
 • 10-14 Şubat 2014 tarihli Diksiyon ve İletişim Eğitimi,
 • 17-18 Şubat 2014 tarihli İkna Mühendisliği Eğitimi,
 • 12 Nisan 2014 tarihli Türk Borçlar Hukuku’nda Yenilikler ve Değişiklikler Eğitimi,
 • 7-8 Haziran 2014 tarihli Ceza Muhakemesi Hukuku ve Uzlaşma Eğitimi,
 • 12-13 Eylül 2014 tarihli Türk Ceza Adalet Sisteminin Etkinliğinin Geliştirilmesi Ortak Projesi,
 • 19.03.2016 tarihli Çocuk Yargılaması ve Çocukla İletişim Teknikleri Semineri,
 • 21.05.2017 tarihli CMK, Uzlaşma ve İstinaf Semineri,
 • 18-19 Kasım 2017 tarihli Ceza Muhakemesi Hukuku Semineri,
 • 07.12.2017 tarihli İcra Hukuku Semineri,
 • 13 Nisan 2018 tarihli Tıp Hukuku ve Sağlıkta İletişim Semineri,
 • 21 Nisan 2018 tarihli Ceza Kanunu Uygulaması ve Çapraz Sorgu Teknikleri Semineri,
 •  Mayıs 2018 tarihli İflas Hukuku ve Güncel İçtihatlar Semineri, Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru Sisteminin Desteklenmesi Ortak Projesi,
 • 22-23 Eylül 2018 tarihli İstanbul Protokolü Çerçevesinde İşkencenin Etkili Soruşturulması ve Belgelenmesi Semineri,

İhtiyacınız olan hukuki konularda destek almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.